Projekt standardów diagnozy w edukacji

W załączniku znajduje się projekt standardów, przygotowany przez Zespół Roboczy ds. Diagnozy w Edukacji.

Projekt standardów jest wynikiem prac zespołu roboczego, który działa z ramienia Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP. Wstępna wersja projektu standardów była konsultowana podczas seminarium roboczego, jakie odbyło się w lutym 2017 roku, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele psychologów praktyków, środowiska akademickiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak i wydawców testów. Uwzględniając komentarze prezentowane podczas seminarium, a także poseminaryjne uwagi pisemne, przekazane na ręce zespołu redagującego standardy, opracowana została poniższa forma dokumentu.

Na stronach Rzecznika znajduje się list wstępny oraz link prowadzący do dokumentu z pełnym brzemieniem standardów:  Standardy Diagnozy w Edukacji

Raport z konsultacji społecznych projektu standardów diagnozy w edukacji znajduje się tutaj:  konsultacje społeczne

Reklamy