Zespól Roboczy ds. Diagnozy w Edukacji

W dniu 3 lipca 2015 roku powołano Zespól Roboczy ds. Standardów Diagnozy w Edukacji, którego koordynatorem została Agata Potapska. Zespół rozpoczął prace nad przygotowaniem wytycznych dla realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Standardy zostały w pełni opracowane przez szerszy zespół, pracujący pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i opublikowane w pełnym brzemieniu na stronach Rzecznika:  Standardy Diagnozy w Edukacji

 

Historia:

Projekt standardów jest wynikiem prac zespołu roboczego, który działa z ramienia Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP. Wstępna wersja projektu standardów była konsultowana podczas seminarium roboczego, jakie odbyło się w lutym 2017 roku, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele psychologów praktyków, środowiska akademickiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak i wydawców testów. Uwzględniając komentarze prezentowane podczas seminarium, a także poseminaryjne uwagi pisemne, przekazane na ręce zespołu redagującego standardy, opracowana została poniższa forma dokumentu.

Projekt znajduje się tutaj:  Projekt standardow diagnozy w edukacji.

Zapraszamy wszystkich psychologów, zainteresowanych wypracowaniem wspólnych standardów diagnostyki  w obszarze edukacji do wzięcia udziału w społecznych konsultacjach dokumentu wypracowanego w ramach działań Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Oddajemy w Państwa ręce projekt standardów diagnozy psychologicznej w edukacji, jaki powstał w wyniku prac powołanego specjalnie w tym celu zespołu roboczego.
Treści wszystkich punktów standardów prezentowane są kolejno w ankiecie przeznaczonej do udzielania komentarzy na temat dokumentu.
 Ankieta dostępna jest dla Państwa do dnia 30 czerwca 2017.
Skład Zespołu:
dr Agata Potapska, Poradnia Psychologiczna w Puławach
prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Instytut Psychologii Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
dr Katarzyna Gruszczyńska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie
dr Katarzyna Wiejak, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Koordynator konsultacji społecznych na terenie małopolski: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, z ramienia poradni działania koordynuje mgr Beata Wójtowicz (tutaj pismo z opisem działan Zespołu)
Reklamy