Zespół Roboczy ds. Diagnozy Neuropsychologicznej

W dniu 15 czerwca 2015 roku powołano Zespół Roboczy ds. Diagnozy Neuropsychologicznej, którego koordynatorem została Emilia Sitek. W grudniu 2016 roku Zespół ukończył prace nad dokumentem pt. „Wytyczne dotyczące realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w neuropsychologii”, który został skierowany do konsultacji społecznych.

Zespół pracuje pod kierunkiem dr hab. n. o zdr. Emilii Sitek. W skład zespołu wchodzą: mgr Jan Wójck, dr n. med. Katarzyna Polanowska oraz dr n. med. Marta Strombek-Milczarek.

Reklamy