Zespół Roboczy ds. Diagnozowania Uchodźców

W dniu 13 września 2015 roku Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTPu przyjął nowelizację dokumentu „Wskazówki realizacji standardów ogólnbych prowadzenia procesu diagnostycznego w sprawach osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce”. Dokument znajduje się tutaj: wytyczne realizacji standardów w obszarze diagnostyki uchodźców – nowelizacja

Bardzo prosimy o dzielenie się wskazówkami ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w pracę z uchodźcami.

Nowelizacja wskazówek powstała na skutek opracowania nowej „Procedury identyfikacji osób o szczególnych potrzebach wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – perspektywa psychologiczna”, zawierających nowe, istotne propozycje prowadzenia procesu diagnostycznego wobec osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Publikacja powstała we współpracy zespołu psychologów Fundacji Różnosfera oraz Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, na zlecenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Wcześniejsza wersja wytycznych dla diagnozowania uchodźców, z dnia 1 lipca 2014 roku, znajdują się tutaj: Standardy postępowania diagnostycznego wobec uchodźców

Dokumentowi towarzyszy praca, opisująca wskazówki dotyczące pracy z tłumaczem podczas prowadzenia procesu diagnostycznego, dostępna tutaj: praca-z-tlumaczem-w-terapii-i-diagnozie-psychologicznej

 

Zespół Roboczy ds. Diagnozowania Uchodźców

Zespół powstał 28 października 2013 roku i był pierwszym zespołem, opracowującym wytycznej realizacji standardów. Koordynatorem prac jest Aleksandra Kamińska, psycholog pracujący od wielu lat z uchodźcami w Polsce. Prace w Zespole postępowały tak szybko, że pierwsze wytyczne powstały wcześniej niż standardy, do których miały się odnosić – dlatego w lutym 2015 roku powstała nowelizacja, uspójniająca wytyczne ze standardami oraz wprowadzająca kilka nowych rozwiązań w zakresie diagnozowania uchodźców.

Publikacja omawiająca wytyczne:  Zalewski, B., Kamińska, A. (2015). Diagnoza osób starających się o otrzymanie statusu uchodźcy w Polsce. [W:] M. Fiipiak, W. J. Paluchowski, B. Zalewski i M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (231-342). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

 

Reklamy