Zespół Roboczy ds. Diagnozy Psychologicznej w Sporcie

Od stycznia 2015 roku działa Zespół Roboczy ds. Diagnozy Psychologicznej w Sporcie. Zespół nie ma formalnego kierownika.

Opracowany został projekt dokumentu „Wskazówki realizacji standarów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w obszarze psychologii sportu”. Treść projektu wstępnego dokumentu znajduje się tutaj: projekt wytycznych standardów diagnozy w sporcie

 

W Polsce dynamicznie rozwija się psychologia sportu, a przedstawiciele tej subdyscypliny psychologii prowadzą diagnozę psychologiczną sportowców. Choć istnieje szereg narzędzi i praktyk diagnostycznych, brakuje wskazań dotyczących zasad prowadzenia procesu diagnostycznego w tym obszarze psychologii. Prosimy o zgodę na założenie zespołu, który przedstawi propozycję aplikacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego do kontekstu psychologii sportu w postaci opracowania wytycznych realizacji standardów diagnozy w obszarze psychologii sportu.

Celem działania Zespołu jest opracowanie wytycznych dotyczących realizacji Standardów ogólnych diagnozowania psychologicznego w obszarze psychologicznej diagnozy w sporcie.

Reklamy