Zespół Roboczy ds. Diagnozy Psychologicznej w Sporcie

Od stycznia 2015 roku działa Zespół Roboczy ds. Diagnozy Psychologicznej w Sporcie. Zespół nie ma formalnego kierownika.

W Polsce dynamicznie rozwija się psychologia sportu, a przedstawiciele tej subdyscypliny psychologii prowadzą diagnozę psychologiczną sportowców. Choć istnieje szereg narzędzi i praktyk diagnostycznych, brakuje wskazań dotyczących zasad prowadzenia procesu diagnostycznego w tym obszarze psychologii. Prosimy o zgodę na założenie zespołu, który przedstawi propozycję aplikacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego do kontekstu psychologii sportu w postaci opracowania wytycznych realizacji standardów diagnozy w obszarze psychologii sportu. Planowane prace Zespołu obejmują:

   1. Nawiązanie współpracy z Ogólnopolską Sekcją Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i w tej współpracy realizowanie poniższych celów.

   2. Opracowanie wytycznych dotyczących sposobów realizacji standardów postępowania diagnostycznego w kontekście psychologii sportu.

   3. Stworzenie propozycji systemowych rozwiązań promujących działania psychologa w kontakcie ze sportowcami oraz osobami zaangażowanymi w sport, takimi jak działacze sportowi, trenerzy, rodzice młodych sportowców, itp.

   4. Edukacja zarówno psychologów jak i osób powiązanych ze sportem w kwestii celów oraz środków prowadzenia diagnostyki psychologicznej w sporcie.

Celem działania Zespołu jest opracowanie wytycznych dotyczących realizacji Standardów ogólnych diagnozowania psychologicznego w obszarze psychologicznej diagnozy w sporcie.

W 2014 roku na IV Konferencji diagnostycznej zaprezentowano pierwszy projekt opracowywanych wytycznych, w wystąpieniu dr Dariusza Parzelskiego oraz dr Bartosza Zalewskiego pt. „Standardy diagnozy w sporcie”.

Reklamy