Zespół Roboczy ds. Diagnostyki Par i Rodzin

„Wytyczne realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w diagnostyce par i rodzin do psychoterapii” powstał dzięki współpracy przedstawicieli dwóch Sekcji i uchwalony przez Zarządy obu Sekcji, odpowiednio:

  • w dniu 19 stycznia 2019 roku przez Walne Zebranie Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • w dniu 5 lipca 2019 roku przez Zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dokument znajduje się tutaj: Wskazówki diagnozowania par i rodzin

Omówienie wskazówek planowane jest w formie artykułu, który ukaże się w czasopiśmie Nowiny Psychologiczne.

Zespół Roboczy ds. Diagnostyki Par i Rodzin powołano 9 grudnia 2015 roku, koordynatorem zespołu został Bartosz Zalewski. Zespól rozpoczął prace nad przygotowaniem wytycznych dla realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w kontekście psychoterapii par i rodzin.

Terapia par i rodzin istnieje w Polsce od lat, rośnie liczba psychologów podejmujących się pracy terapeutycznej z parami i rodzinami, funkcjonują także wysokiej klasy całościowe szkolenia z tego zakresu, przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Środowisko terapeutów rodzinnych posiada swoją reprezentację w postaci Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od niedawna na rynku usług psychologicznych spotkać można usługę polegająca na przeprowadzeniu w ośrodku prywatnym samodzielnej oddzielnej od psychoterapii diagnozy pary lub rodziny. W tym kontekście istotne jest, aby psycholodzy pracujący z rodzinami mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego dotyczącego diagnozowania systemów rodzinnych w postaci wytycznych dotyczących najlepszych praktyk diagnostycznych.

Obszar diagnozy w terapii rodzin wymaga szczególnego namysłu i jest niezwykle skomplikowany, zarówno z powodu diagnozowania kilku osób jednocześnie jak i z powodu dominujących aktualnie w Polsce i na świecie konstrukcjonistycznych modeli pracy terapeutycznej, kwestionujących zasadność tworzenia diagnoz, a niektóre z nich kwestionujące także możliwość zbudowania przez terapeutę diagnozy systemu rodzinnego (por. Chrząstowski i de Barbaro, 2012; Chrząstowski, 2014). Jednocześnie trudno odstąpić od diagnozowania lub pomijać ten etap pracy z rodzinami i parami. Wokół diagnozowania może zatem powstawać zamieszanie dotyczące celów oraz sposobów prowadzenie procesu diagnostycznego. Szczególnie ważne wydaje się w tym kontekście opracowanie propozycji uporządkowania zasad prowadzenia tego procesu diagnostycznego oraz wskazania najlepszych praktyk postępowania.

W grudniu 2016 roku Sekcja Diagnozy nawiązała współpracę z Sekcją Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w celu wspólnego opracowania wytycznych realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w kontekście diagnozowania par i rodzin.  Z. W oparciu o ten dokument przedstawiciele zespołu Hanna Pinkowska-Zielińska oraz dr Bartosz Zalewski przeprowadzili warsztat podczas dorocznej Konferencji Trzech Sekcji (21-23.10.2016 r., Warszawa), którego celem była wstępna konsultacja projektu z uczestnikami warsztatu. Kolejna wersja projektu wskazówek została zaprezentowana przez tych samych przedstawicieli Zespołu podczas marcowej konferencji pt. „Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania”. Aktualnie wytyczne przekazane zostały do zaopiniowania Zarządowi Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

W październiku i listopadzie 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dokumentu  „Wytyczne realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnozy w obszarze psychoterapii par i rodzin” za pomocą ankiety internetowej.

Członkowie zespołu:

Bartosz Zalewski, Uniwersytet SWPS, Sekcja Diagnozy PTP

Hanna Pinkowska-Zielińska, Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Kontrakt, Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Bartosz Szymczyk, Ośrodek Naukowo-Terapeutyczny Ogrody Zmian

Joanna Krasuska, Ośrodek Naukowo-Terapeutyczny Ogrody Zmian

Maria Zapolska-Downar, Warszawski Instytut Psychoterapii