Opiniowanie sądowe

Dzięki intensywnym działaniom dr Alicji Czeredereckiej Sekcja nawiązała współpracę z Sekcją Psychologii Sądowej PTP oraz z Instytutem Ekspertyz Sądowych w sprawie tworzenia standardów opiniowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Dr Czerederecka zorganizowała w dniach 4-6 grudnia 2015 roku konferencję, poświęconą wypracowaniu standardów.

Efektem prac konferencyjnych i pokonferencyjnych jest przyjęty w konsultacjach społecznych przez polskie środowisko biegłych psychologów dokument Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, dostępne tutaj:

Standardy opiniowania-sadowego.

W dużą radością informujemy, że ukazała się książka pt „Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych„, wydana pod redakcją dr Alicji Czeredereckiej przez Instytut Ekspertyz Sądowych.

Pozycja to efekt kilkuletniej pracy zespołu ekspertów pod kierunkiem dr Alicji Czeredereckiej. Pozycja ta zawiera standardy prowadzenia badań diagnostycznych w kontekście opiniowania sądowego, szeroko omawiając poszczególne elementy tego procesu. Pozycja ta z pewnością przyczyni się do rozwoju dobrych praktyk diagnostycznych w obszarze opiniowania sądowego w Polsce. Miło nam podkreślić, że dr Czerederecka jest członkinią Sekcji Diagnozy, a opublikowane standardy są zgodne ze standardami ogólnymi diagnozy, wypracowanymi w ramach Sekcji.

Polecamy także zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych.

Reklamy