Sekcja poleca

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową inicjatywą Zarządu Sekcji Diagnozy, polegającą na rekomendowaniu przez Sekcję wartościowych, istniejących na rynku publikacji książkowych z zakresu diagnozy psychologicznej. Mamy nadzieje, że działalność ta stanie się skutecznym sposobem propagowania szeroko rozumianych dobrych praktyk i profesjonalizmu w działaniach psychologów – diagnostów.

 

Książki, które otrzymały rekomendację „Sekcja poleca”:

 

Zasady przyznawania rekomendacji:

  1. Członek Sekcji, który uzna, że na rynku pojawiła się wartościowa publikacja z zakresu diagnozy psychologicznej, pisze recenzję tej książki, w której wskazuje jej zalety z punktu widzenia dobrych praktyk diagnostycznych, i przesyła taką recenzję do Zarządu Sekcji wraz z pisemnym wnioskiem o przyznanie książce statusu ‚Sekcja poleca’.
  2. Po wpłynięciu do Zarządu w.w. wniosku recenzja rozsyłana jest do wszystkich członków Sekcji (wraz ze wskazaniem o jaką książkę chodzi) oraz zamieszczana na Forum dyskusyjnym Sekcji (Forum Sekcji Diagnozy). Od momentu przesłania tej informacji członkowie Sekcji mają miesiąc na ustosunkowanie się do recenzji (na stronach Forum lub/i drogą mailową).
  3. Po upływie miesiąca od czasu upublicznienia recenzji Zarząd, w oparciu o opinie sformułowane przez członków Sekcji podejmie decyzje dotycząca rekomendowania przez Sekcje danej publikacji.
  4. W sytuacji, gdy w toku dyskusji pojawi się odmienna negatywna recenzja książki, stworzona przez innego członka Sekcji, Zarząd zaproponuje powołanie trzeciej osoby spośród członków Sekcji, która sporządziłaby kolejna recenzję, odnosząc się do argumentów z dwóch istniejących recenzji. Recenzja taka kończyć się powinna konkluzją dotyczącą rekomendowania lub braku rekomendacji książki przez Sekcję. W przypadku gdy nikt nie podejmie się stworzenia trzeciej recenzji, Zarząd podejmuje decyzję o nie przyznawaniu omawianej książce rekomendacji z powodu braku konkluzywnych wniosków.
  5. Jeżeli podczas dyskusji nie pojawią się recenzje polemiczne Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu omawianej książce rekomendacji Sekcji.
  6. Zarząd informuje wydawcę książki oraz jej autora o przyznaniu rekomendacji. Oznacza to, że wydawca może zamieścić taką informację na materiałach promocyjnych publikacji (m.in. także na obwolucie książki lub innych materiałach do niej dołączanych).

Zapraszamy Państwa do zgłaszania publikacji do rekomendowania, a także do komentarzy dotyczących samej idei rekomendowania publikacji, jak i sposobu prowadzenia tych rekomendacji.

Reklamy