O miejscu pracy psychologa

Zapytanie od psychologa szkolnego dotyczyło wytycznych dotyczących miejsca pracy psychologa – w szczególności dostępu do pokoju psychologa innych oraz dzielenia pokoju z innymi pracownikami szkoły. Argumenty wpisane w opinii dotyczą szerzej miejsca pracy psychologa, niezależnie od instytucji, w jakiej pracuje. Opinia z dnia 12 września 2016 roku.

STANOWISKO SEKCJI W SPRAWIE

MIEJSCA PRZEPROWADZANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

W odpowiedzi na pismo ….  skierowane do Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, pragniemy wskazać co następuje:

  1. Badania diagnostyczne, prowadzone przez psychologów, powinny być prowadzone w oparciu o najwyższe standardy przez kompetentne osoby i w zgodzie z profesjonalnymi zasadami postępowania. Zasady te opisane są w dokumencie Standardy prowadzenia procesu diagnostycznego, uchwalonym przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP w czerwcu 2014 roku i opublikowanym na stronie internetowej Sekcji.
  2. W części Standardów pt. „Badanie”, w pkt. 3.1, wskazane jest, że „psycholog prowadzi badania wyłącznie w standardowych warunkach, umożliwiających porównywanie uzyskiwanych wyników”. Warunki standardowe odnoszą się zarówno do stosowania aktualnych i naukowo zweryfikowanych narzędzi diagnostycznych, procedur badania, jak i do miejsca badania.
  3. Miejsce, w którym psycholog przeprowadza badania diagnostyczne, jest częścią procedury badawczej, a psycholog powinien pracować w osobnym pomieszczeniu, które uwzględnia neutralne warunki badania. W omówieniu standardów zwraca się uwagę na ten aspekt badań: „psycholog prowadzący badania indywidualne pracuje w osobnym pomieszczeniu, które zapewnia neutralne, ale też godne warunki badania” (Paluchowski i in., 2015, str. 74).
  4. Należy podkreślić, że miejsce umożliwiające godną pracę psychologa, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej oraz dbałością o dobro klienta, jest wskazywane w kilku innych miejscach Standardów:
    1. Pkt. 1.5 Psycholog realizuje proces diagnostyczny dbając o dobro klienta
    2. Pkt. 1.6 Psycholog podejmuje się realizacji usługi diagnostycznej tylko wówczas, gdy może ją wykonywać z poszanowaniem dóbr, autonomii i praw osoby diagnozowanej oraz osób trzecich.
    3. pkt 5.3. Psycholog podejmuje się przeprowadzenia procesu diagnostycznego wyłącznie wtedy, gdy zapewnione są warunki właściwego przechowywania dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami.

Pragniemy podkreślić bezpośrednie połączenie warunków pracy psychologa, w tym warunków prowadzenia badań diagnostycznych, z uzyskiwanymi przez niego efektami, w tym wiarygodnością wyników badań diagnostycznych, będących nierzadko podstawą podejmowania decyzji dotyczących działań wobec badanego ucznia.

Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Reklamy