Konferencje

Od 2011 roku w Polsce odbywa się cykl konferencji dotyczącej diagnostyki psychologicznej, pod wspólną nazwą „Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania”. Cieszą się one coraz większą popularnością, co pokazuje to wzrastające zainteresowanie oraz świadomość polskich psychologów w zakresie refleksji nad postępowaniem diagnostycznym oraz nowymi metodami diagnozowania.

Cykl zainicjował prof. Władysław Jacek Paluchowski, organizując wraz ze współpracownikami z Zakładu Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki pierwszą konferencję w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czerwcu 2011 roku. Inicjatywę ta podjęła prof. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, organizując rok później drugą edycję konferencji na Wydziale Psychologii Uczelni Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Trzecią i czwartą konferencję patronatem objęła nowo powstała wówczas Ogólnopolska Sekcja Diagnozy PTP, a zorganizował zespól inicjatywny Sekcji. Pozostając w tym samym cyklu każda z nich miała swój odmienny charakter, oddany w podtytułach konferencji: odpowiednio w 2013 roku był to „Poszukiwany – przepis na dobrego diagnostę: poszukują badacze, dydaktycy i praktycy„, a w 2015 roku „Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce„.  Obie odbyły się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, przy współpracy Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS. W 2016 roku konferencja wróciła do źródeł, ponownie zorganizowana przez prof. Paluchowskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. „Wyzwania dla diagnozy psychologicznej„. Dokładny opis historii konferencji przygotował prof. Władysław Jacek Paluchowski, i jest on dostępny na stronie V edycji konferencji.

Wraz z rozwojem rynku konferencji od 2017 roku rusza nowy cykl konferencji diagnostycznych, który będzie na stałe powiązany z Sekcją Diagnozy, poprzez patronat, pod wspólną nazwą „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Pierwsza konferencja odbędzie się 16-17 marca 2017 roku na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Tytuł konferencji to „Współczesna praktyka psychologiczna – osiągnięcia i wyzwania„. Zapraszamy!

Reklamy