Cykl Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”

Najnowsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” pt. „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”, pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP oraz Pracowni Testów Psychologiczny PTP – 13 -14 września 2019 r.

Informacje znajdują się tutaj:  zaproszenie do udziału w konferencji 13_14 wrzesnia 2019

Reklamy