I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” pt. Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania, pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP oraz Pracowni Testów Psychologiczny PTP – 16-17 marca 2017 r.

Kontynuując dobrą tradycję corocznych spotkań poświęconych diagnozie psychologicznej, chcemy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej konferencji pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP oraz Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Tym razem mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w nowym cyklu konferencji dedykowanym przede wszystkim:

 •  psychologom, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami praktyki diagnostycznej,
 •  naukowcom zainteresowanym dialogiem z praktykami i poszukiwaniem sposobów implementacji gromadzonej współcześnie wiedzy naukowej na grunt praktyki psychologicznej, a także
 •  studentom psychologii zainteresowanym śledzeniem i współuczestnictwem w dyskusji środowiskowej zorientowanej wokół praktycznych aspektów uprawiania diagnozy psychologicznej w Polsce.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania. Będzie to trzecia z kolei konferencja, organizowana pod patronatem Sekcji.

Celem konferencji jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnego dorobku w obszarze diagnostyki psychologicznej (wyniki badań, standardy, strategie diagnostyczne, narzędzia) a także problemów związanych z diagnozą psychologiczną, oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.

W związku z tym zapraszamy do:

 •  aktywnego udziału w konferencji szerokie grono psychologów, zarówno badaczy jak i praktyków, którzy chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą,        zaprezentować wypracowane w swoim środowisku rozwiązania przyczyniając się tym samym do upowszechniania właściwych standardów w zakresie diagnozy opartej na dowodach,
 •  biernego udziału w konferencji psychologów praktyków poszukujących nowych inspiracji w zakresie strategii organizacji i prowadzenia procesu diagnostycznego, wykorzystywanych narzędzi, czy użytecznej w praktyce wiedzy akademickiej oraz studentów psychologii.

 

Tematyka konferencji koncentrować się będzie m.in. na następujących zagadnieniach:

 •  Proces diagnostyczny i jego efekty:
  •  wypracowane rozwiązania
  •  dylematy wymagające zawodowej dysputy,
  •  doświadczenia i problemy psychologów praktyków związane z diagnozą w różnych dziedzinach psychologii,
 •  Standaryzacja procesu diagnozy w różnych obszarach praktyki psychologicznej
 •  Wyzwania i możliwości stojące przed diagnozą psychologiczną w kontekście problemów współczesnego świata, w tym m.in.:
  •  problemy współczesnej rodziny (np. przemoc, odbieranie dzieci z powodu ubóstwa, emigracja zarobkowa, itd.),
  •  rywalizacja w sporcie (diagnoza sportowców, relacji w zespole, rodzin dzieci-sportowców),
  •  mobbing w środowisku pracy,
  •  niepełnosprawność
  •  bezrobocie
 •  Wyniki badań nad użytecznością różnych narzędzi do diagnozy psychologicznej,

Konferencja odbędzie się w 16-17 marca 2017 roku w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS.

 

Opublikowano już program konferencji:  http://www.acpir.swps.pl/images/Program_konferencji_16-17.03.2017.pdf

 

Kalendarium:

 •  Zgłoszenie aktywnego udziału w konferencji (prezentacja i/lub sesja tematyczna) – do 20 listopada 2016 roku
 •  Zgłoszenie biernego udziału – do 28 lutego 2017 roku

Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego :

https://docs.google.com/a/swps.edu.pl/forms/d/165G7T-IalKCheeU4qh09y91t88ulIgWZo9Zm1DKFSOw/viewform?edit_requested=true

 

Dokładniejsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej

 

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny

logo_ptp_tr_1011x250px                                                    psyche-logo

Reklamy