EAPA

European Association of Psychological Assessment to międzynarodowa organizacja zrzeszająca psychologów diagnostów z całej Europy. Jej działalność koncentruje się wokół promowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie nowoczesnej diagnostyki. Do towarzystwa mogą zapisywać […]

Read Article →