Składki członkowskie

Składka członkowska za przynależność do Sekcji Diagnozy PTP wynosi 80 złotych rocznie.

Opłaty prosimy wnosić na konto Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dopiskiem:

„Składka za 2017 rok Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP”

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Główny ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
PKO BP SA. I/O Warszawa
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Opłacenie składek upoważnia od uzyskania zniżek na wydarzenia organizowane przez Sekcję Diagnozy, w tym na konferencje z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej

Reklamy