Członkostwo w Sekcji

Członków PTP zainteresowanych problematyką diagnozy i celami sekcji (np. opracowaniem standardów realizowania okreœlonych zadań diagnostycznych w różnych kontekstach praktycznych, budowaniem współczesnej polskiej bazy psychologicznej wiedzy z obszaru diagnozy, tworzeniem systemu weryfikacji kompetencji psychologów diagnostów w różnych obszarach praktyki itp.) zapraszamy do wstąpienia do Sekcji.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na adres sekcji: diagnozaptp@gmail.com

 

Informacje o tym jak zapisać się do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego znajdują się tutaj: członkostwo PTP

Reklamy