O sekcji

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej powstała w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w grudniu 2012 roku.

Członkami założycielami byli psychologowie zainteresowani rozwijaniem profesjonalizmu w diagnozie psychologicznej – pracownicy placówek naukowych (Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), medycznych (Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS), sądowych (Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), przedstawiciele Pracowni Testów PTP,  WOT PTP oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Szczególne miejsce i zasługi dla istnienia Sekcji zajmuje Profesor Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, nieoceniona promotorka nowoczesnej praktyki diagnostycznej w Polsce. Pani Profesor zdążyła zostać członkiem założycielem Sekcji, niestety odeszła od nas przedwcześnie w kwietniu 2013 roku.

Celem działalności Sekcji jest tworzenie oraz promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie diagnozowania. Najważniejszymi jak dotąd osiągnięciami Sekcji jest wypracowanie pierwszych ogólnych Standardów diagnozy psychologicznej oraz zainicjowanie prac nad tworzeniem wytycznych realizacji tych standardów w różnych obszarach praktyki psychologicznej. Z inicjatywy Sekcji ukazała się publikacja, omawiające Standardy oraz aktualne kwestie problematyki diagnostycznej, pt. „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy”.

Sekcja objęła także patronatem dwie konferencje naukowe z szerszego cyklu „Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania”, a najnowsza inicjatywą jest utworzenie pod patronatem Sekcji nowej serii konferencji pod wspólną nazwą „Diagnoza w praktyce psychologicznej”, której pierwsza edycja odbędzie się w dniach 16-17 marca 2016 roku w Warszawie pod hasłem „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania„.

Reklamy