Standardy diagnozy par i rodzin

W dniu 19 stycznia 2019 roku Walne Zebranie członków Sekcji Diagnozy PTP uchwaliło dokument „Wskazówki realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w diagnostyce par i rodzin do psychoterapii”. Treść dokumentu znajduje się tutaj: wskazówki diagnozowania par i rodzin

Wskazówki opracowane zostały przez Zespół ds. Diagnostyki Par i Rodzin Sekcji Diagnozy PTP we współpracy z Zarządem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Opis pracy Zespołu znajduje się tutaj: działania Zespołu

Reklamy