WALNY ZJAZD CZŁONKÓW SEKCJI 19.01

W dniu 19 stycznia 2019 roku w godz. 10:30 – 17:00 w siedzibie Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy USWPS odbędzie się III Zjazd Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP oraz Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Sekcji.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe – a trakcie odbędą się m.in. wybory do nowego Zarządu Sekcji oraz podsumowanie działań Sekcji w ostatniej kadencji Zarządu.

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU

10:30 – 10:45 OFICJALNE OTWARCIE OBRAD
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zjazdu

10:45 – 12:45 SESJA I

 • 10.45 – 11.40 – dyskusja z przedstawicielami ZG PTP
  współpraca Sekcji z nowo wybranym Zarządem Głównym PTP- główne zadania, możliwości, potrzeby i wyzwania
 • 11.45 – 12.45 – dyskusja nad kierunkami dalszych prac w Sekcji

12:45 – 13:40 – LUNCH

13:40 – 14:40 OBRADY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ PTP

 • Sprawozdanie Zarządu Sekcji z działalności w roku 2018 oraz z pełnej kadencji
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Sekcji w 2018 roku oraz z pełnej kadencji
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej
 • Prezentacja kandydatów do władz Sekcji na okres 2019 -2021
 • Wybór przewodniczącego Sekcji na lata 2019 -2021
 • Wybór zarządu Sekcji na lata 2019 -2021
 • Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2019 -2021
 • Wolne wnioski

14.40 – 15.00 – PRZERWA KAWOWA

15.00 – 17.00 – SESJA II

 • 15.00 – 16.00 – prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, dr Katarzyna Wiejak, mgr Maja Filipiak
  Prace zespołu d.s. opisu kwalifikacji z obszaru pomocy psychologicznej w edukacji
 • 16.00 – 17.00 – dr Bartosz Zalewski
  Prezentacja wskazówek realizacji standardów ogólnych diagnozy w obszarze psychoterapii par i rodzin – projekt po konsultacjach z Sekcją Psychoterapii Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

17:00 – ZAKOŃCZENIE OBRAD

MIEJSCE SPOTKANIA:
siedziba Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS
ul. Chodakowska 19/31 w W-wie, wejście od ul. Gocławskiej 12 (parter)

Reklamy