ZAPOWIEDŹ

Konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”

pt. „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do zgłaszania udziału w kolejnej konferencji z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”.

Nadchodząca edycja poświęcona będzie 7 tematom wiodących, które planujemy omawiać w odniesieniu do pięciu obszarów praktyki diagnostycznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 14 września 2019 roku w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

 

Obszary praktyki diagnostycznej:

diagnoza na potrzeby edukacji

diagnoza na zlecenie sądu

diagnoza w kontekście klinicznym

diagnoza w psychologii transportu

diagnoza w opiece społecznej

 

Tematy wiodące:

 1. aspekty formalno – prawne
  • prawne zagadnienia związane z diagnostyczna praktyką psychologiczną
  • problemy ustawicznego kształcenia w obszarze psychologicznej diagnozy – dyplom Europsy, certyfikaty i rekomendacje krajowe, ZSK- zasoby i braki w zakresie dostępnych form i metod kształcenia i dokumentowania kompetencji na rynku pracy
 2. standardy opiniowania i orzekania na potrzeby edukacji, wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej oraz transportu
 3. superwizja diagnostyczna
 4. narzędzia diagnostyczne
 5. formułowanie zaleceń w opiniach i orzeczeniach
 6. projektowanie oddziaływań pro-rozwojowych i leczniczych
 • wykorzystywanie wyników badań w planowaniu interwencji
 • wyniki badań dotyczące skuteczności interwencji w wybranych problemach klinicznych (prewencja, terapia, rehabilitacja)
 • zagadnienie monitorowania skuteczności interwencji
 1. Współpraca interdyscyplinarna oraz pomiędzy poszczególnymi działami psychologii stosowanej

Zapraszamy:

 • badaczy do prezentacji badań naukowych w wymienionych obszarach diagnozy psychologicznej,

 • dydaktyków do prezentowania refleksji nad tym, jak przekładać wiedzę akademicką (np. o skuteczności interwencji) na użyteczne w praktyce strategie postępowania (np. formułowanie rekomendacji w opiniach).

 • praktyków do dzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat tego, na ile obecnie wypracowane standardy, obowiązujące uwarunkowania formalne, a także dostępne narzędzia diagnostyczne wspomagają realizowanie zadań diagnostycznych w równych obszarach praktyki; oraz do prezentowania wypracowanych przez siebie (lub swoje miejsce pracy) sposobów podejmowania problemów etycznych, prawnych, formalnych oraz merytorycznych związanych ze świadczeniem usług diagnostycznych.

 • Program

Szczegółowy program ukaże się do dnia 10 maja 2019 roku

 • Organizatorzy

  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Maja Filipiak,  Grażyna Krasowicz-Kupis,  Katarzyna Wiejak,  Wioletta Mazurek,  Dorota Bednarek,  Bartosz Zalewski

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

diagnoza.konferencja@swps.edu.pl

 • Komitet Programowy

prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

prof. dr hab. Piotr Oleś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

prof. dr hab. Ewa Trzebińska, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS

dr hab. Adam Tarnowski, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

dr Alicja Czeredercka, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

dr Katarzyna Wiejak, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

mgr Maja Filipiak,  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

dr Bartosz Zalewski,  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS, Ogólnopolska Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

dr Dorota Bednarek, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS,  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS

dr Irena Leszczyńska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Zgłoszenia

Zgłoszenie chęci udziału odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie i dokonanie opłaty konferencyjnej

Rejestracja biernego udziału możliwa jest do dnia 5 września 2019 roku

Formularz zgłoszeniowy biernego znajduje się tutaj: ZGŁOSZENIE BIERNE

Rejestracja aktywnego udziału możliwa jest do dnia 15 kwietnia 2019 roku

Formularz dla osób zainteresowanych zgłoszeniem sesji, wystąpienia w sesji lub posteru: https://docs.google.com/forms/d/1XqiYLwi_rwiVw3LkemxS_iZPHTkTA4HtwF8nzgPnAss/viewform?edit_requested=true

Możliwość zgłoszenia:

Sesji tematycznej (4 wystąpienia)

Posteru (format A1)

wystąpienia w sesji tematycznej

Pytania kierować można na adres: diagnozakonferencja@swps.edu.pl

Kontakt do organizatorów:

diagnoza.konferencja@swps.edu.pl

Opłata konferencyjna:

I termin- opłata dokonana do 20.05 2019

Kwota podstawowa – 350 zł

zniżki:

 • członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP – 30% zniżki 245 zł

 • członkowie PTP, studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS – 10% zniżki – 315 zł

II termin – opłata dokonana od 21.05.2019 do 21.07.2019

Wszyscy uczestnicy – 400 zł

III termin – opłata dokonana od 22.07.2019 do 04.09.2019

Wszyscy uczestnicy – 450 zł

 

Miejsce

Uniwersytet SWPS

Ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Reklamy