Powstał Nowy Zespół

W dniu 28 listopada 2018 roku Zarząd Sekcji przyjął uchwałę o powołaniu do działania Zespołu Roboczego ds. Opiniowania w Sprawach Karnych.

Celem działań zespołu będzie opracowanie wytycznych realizacji Standardów ogólnych diagnozowania psychologicznego w obszarze psychologicznej diagnozy w sprawach karnych.

Wytyczne mają być praktycznymi wskazówkami dla psychologa powoływanego
w charakterze biegłego sądowego w postępowaniu karnym. Obecnie brak jednolitych zasad prowadzenia procesu diagnostycznego w obszarze psychologii sądowej dotyczącym opiniowania na zlecenie sądów karnych i prokuratury. Powoduje to szereg wątpliwości zarówno u opiniujących psychologów jak i odbiorcy opinii, jakim jest wymiar sprawiedliwości. Prosimy o zgodę na złożenie zespołu, który przedstawi propozycję aplikacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego do kontekstu psychologii sądowej w zakresie opiniowania na potrzeby postępowania karnego.

Koordynatorem zespołu jest Beata Wójtowicz.

Planowane prace zespołu obejmują:
1. Nawiązanie współpracy z Sekcją Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w celu realizacji powyższych celów.
2. Opracowanie wytycznych dotyczących sposobów realizacji standardów postępowania
diagnostycznego w zakresie opiniowania na potrzeby postępowania karnego.
3. Edukacja zarówno psychologów powoływanych w charakterze biegłego sądowego jak osoby zaangażowane w proces postępowania karnego (prawników) w kwestii opiniowania sądowo-psychologicznego przy dbaniu o zachowanie standardów diagnozy psychologicznej.

Członkowie Zespołu Roboczego:
1. Agnieszka Haś – biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
2. Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska – biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
3. Filip Szumski – psycholog, seksuolog, biegły sądowy, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4. Ewa Wach – biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
5. Beata Wójtowicz, koordynator Zespołu – biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie psychologii dzieci i młodzieży, Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Osoby współpracujące z Zespołem Roboczym:
1. Łukasz Barwiński – biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
2. Maria Butscher – biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży, Poradnia Psychologii Rozwojowej i Klinicznej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Sekcja Psychologii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
3. Małgorzata Wojciechowska – biegły psycholog Instytutu Ekspertyz Sądowych
w Krakowie, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Konsultanci:
1. Prof. dr hab. Maria Beisert – psycholog, seksuolog, prawnik, Instytut Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Prof. dr hab. Józef K. Gierowski – biegły sądowy, psycholog, prawnik, Instytut
Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Sekcja Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
3. Prof. dr hab. Danuta Rode – biegły sądowy, psycholog, SWPS filia w Katowicach.

Reklamy