Diagnoza osób z niepełnosprawnościami

W dniu 17 lutego 2018 roku Walne Zebranie członków Sekcji Diagnozy uchwaliło brzmienie dokumentu „Wytyczne realizacji standardów ogólnych w obszarze diagnostyki osób z niepełnosprawnościami” – dokument jest dostępny tutaj.

Dokument opracowany został przez członków Zespołu Roboczego ds. Diagnostyki Osób z Niepełnosprawnościami, którego prace koordynował prof. Władysław Jacek Paluchowski.

Reklamy